Tandemturer og kurs


Gjør drømmen til virkelighet, fly sammen med ørnene på Keiservarden!


Bodø Hang og Paraglider klubb har mange erfarne tandempiloter som kan gi deg en vakker, uforglemmelig og spennende flyopplevelse. Vi flyr primært fra Keiservarden. En tur kan ta fra fem minutter til flere timer, avhengig av været og dine ønsker.


Booking av tandemtur gjøres på tandembooking.bhpgk.club. Her linker vi deg opp med tilgjengelig(e) tandempilot(er) til det tidspunkt du ønsker, samt at du der vil finne svar på det du lurer på.


Turen begynner med at tandempiloten forklarer deg nøye hva som skal skje, hvordan dere tar av og skal lande, samt litt generelt om hva du kan forvente deg. Her er det viktig å spørre om det er noe du lurer på! Deretter vil du få på deg et seletøy. Piloten sjekker alt utstyret før vedkommende spenner deg trygt til seg selv. Så løper dere ut og flyr! Litt avhengig av forholdene vil du få mulighet til å styre skjermen på egenhånd. Du kan også ta med deg kamera ut på turen!

For de fleste er det helt naturlig å være litt nervøs, men dette forsvinner som oftest som dugg for solen i det dere er i lufta.

Sikkerhet er vår førsteprioritet, og vi flyr ikke hvis det ikke er forsvarlig vær. Avtalen om å fly kan dermed bli forandret på kort varsel, eller at man møter opp og ikke kommer seg ut i lufta. Dette kan være viktig å tenke på hvis man f.eks ønsker å gi bort en tur i gave på en spesiell dag, på utdrikningslag ol.


OBS: Tandemturer der passasjer er under 18 år, krever underskrift av begge foreldre.


Pris pr tur: 2 100,- kr

PARAGLIDERKURS


Bodø hang og paragliderklubb skal gjennomføre grunnkurs paragliding i 2023. Påmelding skjer ved oppmøte på infodag. Det vil bli gjennomført en infodag den 28. februar kl. 1800 på klubbhytta til Bodø hang og paragliderklubb på Løp – Midnattssolveien 435. I forbindelse med informasjonsdagen vil det bli satt opp prøvedag for de som er interessert i å delta på grunnkurset. Alle kursdeltagere skal undertegne en erklæring før kursoppstart om at denne aktiviteten skjer på eget ansvar. Fra mars måned og ut over våren vil det blir gjennomført teorikvelder og praktiske øvelser og flyving i tråd med gjeldende opplæringsprogram. For å kunne fly paragliding må vi ha godt vær og dermed er det vanskelig å si hvor lang tid kurset vil vare.


All Paragliding er i Norge organisert under Norges Luftsportsforbund (NLF), som opererer med et sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet. Det er lovpålagt med kurs, medlemskap i NLF, og obligatorisk ansvarsforsikring for å utøve paragliding i Norge. Vi bruker et anerkjent utdanningssystem som kalles Para Pro. Dette ble godkjent som internasjonal standard for paragliderutdannelse i 1990. Para Pro har som målsetning å utdanne hver enkelt utøver til selvstendige piloter som er i stand til å ivareta sin egen og andres sikkerhet. Flysikkerhet har absolutt førsteprioritet. Progresjonsstigen består av 4 trinn (PP2 til PP5) der utøverne, basert på egne forutsetninger, flyr innenfor de muligheter, retningslinjer og begrensninger som er gitt for hvert trinn.


Grunnkurset, som leder frem til elevbevis PP2 består av to deler, en praktisk del og en teoretisk. Den praktiske treningen starter på flat mark, hvor du lærer å trekke opp og kontrollere glideren. Deretter forflytter vi oss oppover i en skolebakke hvor en får trene på start og landing. Når instruktøren finner deg skikket, flyttes treningen til større bakker/fjell med en høydeforskjell på minst 250 meter.


I den teoretiske delen får du innføring i aerodynamikk, grunnleggende teknikker, materialkunnskap/utstyr, meteorologi, lover og regler samt førstehjelp. Det er laget en bok «Paragliding for nybegynnere» og denne legges til grunn for teoriundervisningen.


Grunnkurset til Bodø hang og paragliderklubb har fokus på individuell progresjon. Vi kombinerer teori og praktiske øvelser slik at du har best mulig evne til å forstå hvordan du kan utøve sporten på en best og tryggest mulig måte.


Hvis du ønsker å delta på grunnkurset, så må du sette av tid til å delta på leksjonene det legges opp til. De første ukene vil vi bruke ettermiddager i ukedagene. Når vi kommer mer i gang med den praktiske flyvingen vil vi tilpasse oss lyset og været. Derfor er det vanskelig å si hvilke dager det blir praktiske øvelser og hvor lang tid kurset vil ta.


Prisen for grunnkurset er kr. 12000,- + ca. Kr. 2500,- til kontingent, seksjonsavgift, klubbmedlemskap og forsikring (obligatorisk). Hele beløpet må være betalt før en får delta på kurs. Eleven får da dekket lån av vinge og sele inntil en oppfyller kravet til PP2, teoribok, lån av hjelm, lån av samband samt kjøring til Keiservarden når det skal gjennomføres høydeturer.


Har du spørsmål kan du nå oss på mail: bhpgkkurs@gmail.com


Faglig leder Marcus Krogstad


Skolesjef Arne Hammer


Meld deg også gjerne inn på klubbens facebookside. Vi bruker facebook til kommunikasjon og oppretter egne arrangementer for kursinfo til hvert kurs.